Future next exit

Word geen V&D

De ene na de andere bekende winkelketen valt om. Het is een grote schande en het is allemaal de schuld van de grote investeringsmaatschappijen en vooral ook van al die mensen die maar op internet kopen en geen oog hebben voor de winkels. Natuurlijk zijn het altijd de anderen die alles maar voor een prikkie op internet kopen en vervolgens lekker thuis laten bezorgen. Ik geef grif toe dat ik ook zo’n shopper ben. En waarom? Omdat het kan én omdat het veel voordelen biedt.

Beste ondernemers, de wereld verandert. Nee, sterker nog, de wereld ís veranderd en blijft veranderen. Dit betekent dat u ook zult moeten veranderen, anders is er voor uw onderneming geen bestaansrecht meer. En natuurlijk is verandering van alle tijden. Het grote verschil met het verleden is dat de verandering steeds sneller gaat. Wat gaat u daar dus mee doen?

Te vaak zie ik dat ondernemers verrast worden door het wegvallen van vraag naar hun producten of diensten. De afgelopen jaren werd daar heel vaak nog de economische crisis als reden voor aangedragen. Nou, deze heeft alleen maar bijgedragen aan een grotere en stevigere verandering. Word wakker, de tijden van voor de crisis komen niet terug. Wel is het heel goed mogelijk om weer een goede winst te maken, misschien wel beter dan ooit tevoren.

Het begint met de bewustwording dat de wereld is veranderd en dat klanten niet automatisch bij u komen, bij u blijven komen of bij u terugkomen. Wat niet is veranderd, is dat u uw klanten een reden moet geven om voor uw bedrijf te kiezen. U zult ervan versteld staan hoeveel ondernemers die vraag niet kunnen beantwoorden. Ik stel hem namelijk altijd: “Waarom komen jouw klanten bij jou?”, of “Wat maakt jouw onderneming zo goed?”. Iedereen die deze vraag niet kan beantwoorden, moet twijfelen aan zijn businessmodel. Vaak betekent het namelijk dat er geteerd wordt op historie of op een bestaande trouwe klantenkring. Neem van mij aan, dat ook trouwe klanten tot een uitstervende soort behoren.

Ondernemen betekent ontwikkelen. Deze ontwikkeling zit niet altijd in technologische ontwikkeling, maar in alle facetten van het ondernemerschap. Hier horen marketing en bijvoorbeeld regelgeving omtrent personeel ook bij. U moet daar als ondernemer moeite voor doen. Helaas zie ik veel ondernemers doen wat ze altijd deden. Weliswaar met heel veel inzet en passie, dat wel. Ondernemen is meer dan dat. Het is veel breder en veel mooier dan dat. Ik ga u alleen via deze column niet de oplossing voor uw bedrijf geven, zo ik die al zou weten.

Wat ik zou willen, is dat ondernemers veel actiever worden buiten de activiteit van elke dag. Ga er eens rustig voor zitten om de toestand in uw wereld te overdenken en te aanschouwen. Betrek hier uw personeel, uw partner en uw adviseurs bij. Zoek andere ondernemers op en praat met concurrenten, leveranciers en afnemers. Vraag eens actief om advies of om een evaluatie. Vervolgens moet u kennis en kunde opdoen. Kennis door te lezen en te leren. Bezoek (gratis) workshops die u aangeboden worden en volg opleidingen. Sluit u aan bij netwerken om interessante mensen te leren kennen en steek daar zelf ook nog wat van op. Natuurlijk kunt u niet alles zelf, maar door meer te weten kunt u ook gerichter advies inwinnen en eventueel mensen inschakelen op onderdelen die u belangrijk vindt. Wees ambitieus en maak vervolgens een plan voor nu en voor later. Wees niet te benauwd en wees wel ambitieus. Zet een punt op de horizon en werk hier in stappen naartoe.

Iedereen die beweert dat hij daar geen tijd voor heeft, zal door de tijd worden ingehaald. Het gevolg is dat u dan voldoende tijd zult hebben. Om na te denken over hoe het allemaal zo gekomen is.