economy-437509_1280

Samen werken of samenwerken

Of het nou aan mij ligt of niet, maar ik denk dat er een golfbeweging gaande is. Een golfbeweging van het alleen en zelfstandig werken naar de ontwikkeling van samenwerkingen. Ik denk dat juist doordat er steeds meer mensen alleen werken, er weer een grotere behoefte ontstaat aan samenwerkingsvormen. Dit betekent niet dat we teruggaan naar oude tijden, want onderhand zijn toch veel ondernemers wel érg aan hun onafhankelijkheid gehecht.

Wat er is er dan anders dan voorheen? Veel zelfstandige ondernemers treffen andere ondernemers op delen van hun werkzaamheden. Samen kun je meer dan alleen en voor sommige activiteiten heb je soms meer nodig dan alleen je eigen inbreng. Er ontstaan op deze manier bedrijven die zijn ontstaan uit een samenwerking van eenlingen. Het is nu eenmaal zo, dat soort soort zoekt en dat het weinig gebeurt dat eenlingen écht samenwerken met grotere bedrijven. Niet zelden leidt dit tot mooie dingen en succesvolle activiteiten.

Op het moment dat zo’n project (want dat is vaak de beginfase) succesvol wordt, ontstaat ook de behoefte om zaken formeler te gaan regelen. De vraag is dan vervolgens regelmatig: moeten wij niet eens in een BV gaan? Meestal beantwoord ik die vraag liever niet, of in ieder geval pas als laatste vraag. Want wat de vorm waarin samengewerkt gaat worden, is uiteindelijk de laatste vraag die beantwoord moet worden. Het enige dat ik daarover wil zeggen in dit stukje, is dat een BV heel vaak niet de beste vorm is en dat regelmatig een VOF, een stichting of helemaal geen rechtsvorm de betere keuze is.

Voor je toekomt aan de keuze van een eventuele rechtsvorm, zal je op zijn minst op de volgende onderwerpen een antwoord of een mening moeten hebben:

  • Wat wil je bereiken met een samenwerking, wat je alleen niet voor elkaar krijgt. Oftewel: zijn er inderdaad synergievoordelen, is één en één wel écht drie, of is het anderhalf.
  • Wat ga je samen doen en wat niet. Voeg je de volledige bedrijven samen of slechts een deel. In dat geval moet je heel goed weten wat binnen de samenwerking valt en wat er buiten.
  • Welke risico’s zijn er te onderkennen in de nieuwe onderneming. Let hierbij op risico’s die van bedrijfsmatige aard zijn (product- of beroepsaansprakelijkheid) en algemenere ondernemersrisico’s (bijvoorbeeld wanbetaling). In hoeverre ga je risico’s verzekeren en in hoeverre is een scheiding tussen privé en zaak van belang.
  • Hoe ga je beslissingen nemen. Wat beslis je samen en wat mag één van de partijen zelfstandig. Het lijkt een open deur, maar je zult de eerste niet zijn die geconfronteerd wordt met een compagnon die investeringen namens de onderneming doet, waar je het niet mee eens bent.
  • Hoe worden resultaten verdeeld. Expres noem ik hier niet alleen winsten, want ook verliezen moeten worden verdeeld of gedragen. Hoe ga je om met maandelijkse winstvoorschotten en met verschillen in inbreng (in tijd, kennis of geld).
  • Wat gebeurt er als één van de partijen -al dan niet vrijwillig- stopt met de samenwerking. Dit kan om verschillende redenen zijn, maar ‘dat zien we dan wel weer’ volstaat hier absoluut niet. Een samenwerking kan ook stoppen door overlijden of arbeidsongeschiktheid van één van de deelnemers.
  • Hoe ziet uw fiscale situatie eruit voor en na de samenwerking. Wat verandert er en is dat voor iedereen aanvaardbaar. Kunt u eigenlijk een BV wel betalen?

Zo kan ik nog wel even doorgaan. Het is niet mijn bedoeling om hier een uitputtende opsomming te geven. Wat ik wil zeggen, is dat samenwerken iets is dat je niet zómaar doet, in ieder geval niet in een formele samenwerkingsvorm. Heel vaak is twee zelfstandigen die gezamenlijk een klus klaren, minstens zo effectief. Samen in één onderneming kan heel mooi zijn, ook als je daarnaast nog andere dingen, alleen of met anderen, doet, maar doe je huiswerk goed. Neem daarvoor de tijd en laat je adviseren. De gevolgen van je zaken niet goed regelen zijn vaak vele malen groter dan de inspanning die je vooraf moet leveren. Een bijkomend effect is dat je, doordat je zaken van te voren goed moet doorspreken, je aanstaande samenwerkingspartner beter leert kennen, waarmee de kans op succes alleen maar groter wordt.