let op je snelheid

Tempo is winst

Wanneer uw onderneming te weinig winst maakt, heeft dat niet zelden een organisatorische oorzaak. Natuurlijk werkt de economie de laatste jaren niet mee, maar drie kwartalen op rij economische groei is toch een lichtpunt van betekenis? Hopelijk is het tij gekeerd en gaan we betere tijden tegemoet. Ik wil u meenemen in een aantal situaties waarin het tempo waarin de zaken worden gedaan het onderscheid maakt. Want het draait niet alleen om een hoge brutomarge en lage bedrijfskosten: tempo levert winst op.

Handel

Stelt u zich een handelsbedrijf voor, zoals bijvoorbeeld een autobedrijf of een groothandel. Een handelsbedrijf is kapitaalsintensief door de grote waarde die in de voorraden zit en daarbij wordt in handelsbedrijven vaak sterk gefocust op de individuele transactieresultaten. Natuurlijk zijn deze resultaten belangrijk, maar een minstens zo belangrijke winstfactor is de omloopsnelheid van de voorraad. Met een eenvoudig voorbeeld zal ik u dat voorrekenen. Stel de voorraadwaarde is € 500.000 en deze is gemiddeld 90 dagen oud, dan loopt deze voorraadwaarde per jaar vier keer door het bedrijf. U kunt dus maximaal verdienen aan een inkoopwaarde van vier maal € 500.000 = € 2.000.000. Als u nu door slim te handelen en een actief beleid de gemiddelde ouderdom van de voorraad kunt terugbrengen naar 60 dagen, dan heeft u plotseling de beschikking over een inkoopwaarde van zes maal de voorraadwaarde, dat is dus € 3.000.000. Dit vraagt om een actieve benadering van uw voorraden. Focus u wat minder op de brutomarges en wat meer op de doorlooptijd en u zult de lagere marge, die u realiseert door bijvoorbeeld op zijn tijd af te prijzen, ruimschoots compenseren door een grotere hoeveelheid.

Diensten

Dit voorbeeld gaat op voor alle organisaties die pas factureren bij het gereedkomen van de werkzaamheden. Het is van groot belang te organiseren dat de werkzaamheden zo snel mogelijk tot een eind worden gebracht, door op tijd te signaleren welke problemen en stagnerende factoren zich kunnen voordoen. Het risico bestaat, dat tegen het eind van de opdracht er geen afronding plaatsvindt en dat vervolgens alvast gestart wordt met nieuwe opdrachten. Het gevolg is een bedrijf vol opdrachten die voor 80% gereed zijn en niet gefactureerd kunnen worden. Daarbij ontstaat het risico dat het rendement daalt als de doorlooptijd langer wordt, doordat er enerzijds teveel uren aan gespendeerd worden en anderzijds de opdrachtgevers minder geneigd zijn te betalen. Werk daarom sneller toe naar de afronding van uw projecten. Dat geeft bovendien een opgeruimd gevoel en een overzichtelijke planning.

Projecten

Bij projecten wordt vaak gewerkt met termijnfacturering. Denkt u bijvoorbeeld aan woningen of schepen. De opdrachtgever betaalt termijnen waarmee het project wordt gefinancierd. Deze termijnen lopen meestal voor op de stand van het werk. Veelal zit het grootste deel van de marge in de eerste termijnen. Het is in zo’n situatie heel verleidelijk om zoveel mogelijk projecten op te starten om de eerste en meest lucratieve termijnen te incasseren. Dit resulteert in een groot aantal onderhanden werken. Hierdoor ontstaat druk op de planning, met als gevolg inefficiënte uitvoering (bijvoorbeeld door externen in te lenen) waar u door de hoeveelheid van projecten veel te laat achter komt, omdat de nacalculatie wordt uitgesteld.

Samenvattend

Door tempo te maken met uw werkzaamheden gaat uw onderneming beter presteren. Omloopsnelheid levert resultaat op. Dit ontdekt u niet in de boekhouding maar in uw organisatie. De boekhouding vertelt het verhaal van uw organisatie. Het is een organisatorisch probleem, nou ja, voor u een uitdaging.