economischherstel

Na de crisis…

De eerste tekenen van economisch herstel zijn zichtbaar. Vergeet de krimp van het eerste kwartaal, want dat is alleen maar volksverlakkerij. Door de zachte winter hebben we minder gas gekocht en die telt mee in de economische groeicijfers. Dat wist dus bijna niemand, ik ook niet.

Als u mijn columns vaker leest dan weet u inmiddels dat ik accountant ben. Waar worden accountants het meest om verfoeid? Dat ze alleen maar met de historie bezig zijn. Nu denk ik dat ik dat meestal anders aanpak, maar ik ga nu een eens echt op de zaken vooruit lopen.

Ik ga er daarom gemakshalve maar even vanuit dat de crisis voorbij is. Als dat geen goed nieuws is! Ook wel een beetje onwennig misschien, want we raakten er zo langzamerhand aan gewend dat het alleen maar slecht was. Wat staat u nu dan te doen, nu er nieuwe tijden aanbreken? U moet zich voorbereiden op de volgende crisis! Dat deze komt staat vast, we weten alleen niet wanneer. Daarom nu als de sodemieter aan de gang om volop te profiteren van de periode van hoogconjunctuur, om er voor te zorgen dat u de volgende crisis op eigen kracht doorkomt.

Want wat hebben we (ik) geleerd van deze periode van laagconjunctuur?

  • Dat resultaten uit het verleden geen garantie geven op u weet wel en soms zelfs helemaal niets zeggen.
  • Dat er klanten zijn die zonder dat u het ziet aankomen, ophouden met betalen.
  • Dat uw organisatie niet altijd ingericht moet zijn op de piekmomenten.
  • Dat u als ondernemer altijd aan het kortste eind trekt.

Om maar met deze laatste te beginnen: u moet allereerst beter voor uzelf zorgen in de periode dat het heel goed gaat. Ik bedoel hiermee niet dat u het geld maar over de balk moet smijten, maar wel dat u geld en vermogen dat over is verstandig moet parkeren. Dat betekent dat u dat uit de risicosfeer van uw onderneming moet halen, zodat het niet per ongeluk verdampt. Hiervoor heeft u een goede ondernemingsstructuur en goede huwelijkse voorwaarden nodig en die moeten jaarlijks onderhouden worden. Het risico dat u vervolgens weer wilt nemen in uw onderneming is gewogen aan de hand van een ‘worst-case scenario’. Een grote investering moet u dan ook niet meer volledig met eigen vermogen financieren, ook al bent u daartoe prima in staat. Deel het risico met de bank of met een andere financier.

Eenzelfde houding moet u vasthouden naar uw klanten. Natuurlijk bent u ook als het beter gaat blij met elke (nieuwe) klant, maar pas op dat u niet ook de bankier van uw klant wordt. Blijf hierop alert, ook al kunt u het zich permitteren. U moet dat niet willen!

En dan uw -al dan niet trouwe- personeel. Natuurlijk bent u gek met elkaar en wilt u een goede werkgever zijn. Ook op dit terrein hebben veel ondernemers de laatste jaren ondervonden dat de werkgever vaak aan het kortste eind trekt. Als het spannend wordt komt iedereen voor zijn eigen belangen op en werknemers worden in ons land (gelukkig) goed beschermd. Let daarom goed op welk deel van uw personeel misbaar en welk deel onmisbaar is. Werk met tijdelijke contracten, uitzendkrachten en payrolling, ook al kost dat op korte termijn vaak wat meer. Hier geldt overduidelijk dat uw capaciteit moet meebewegen met de vraag.

En dan tot slot de eerste van mijn punten: resultaten uit het verleden… Leef in de tegenwoordige en toekomstige tijd. Zorg dat u altijd actuele managementinformatie heeft en korte en langere termijn planningen. Let hierbij vooral op liquiditeit. U heeft namelijk pas wat aan winst als het ook geld wordt. Vergeet de jaarrapporten van voorgaand jaar en zorg ervoor dat u in control raakt. Helaas is het veel ondernemers en boekhouders niet gegeven om dit zelf te organiseren. Investeer hier dan in door iemand in te schakelen die dat voor u opzet en ú leert hoe u de informatie moet interpreteren.

Samenvattend stel ik, dat als u geleerd hebt van deze crisis, u met opgeheven hoofd de volgende tegemoet gaat. Uiteraard rekenen we er op dat deze nog heel lang op zich laat wachten.