cooperation

Uit de crisis, en nu?

Exact drie jaar geleden schreef ik een blog met de titel: “Na de crisis..”. Toen waren er al de tekenen dat de crisis bijna voorbij was. Nou, het heeft dus allemaal een paar jaar langer geduurd tot u en ik het ook daadwerkelijk merkten. Drie jaar geleden schreef ik nog erg vanuit de emotie dat we een lange periode van tegenvallers en negativiteit hadden meegemaakt. Ik drukte u op het hart om vooral beter voor uzelf te zorgen en in de goede tijden wat meer te handelen met de gedachte in het achterhoofd dat het ooit ook weer minder wordt. Scherp aan de wind blijven zeilen dus. Zorg dat u altijd goed op de hoogte bent en dat u stuurt op liquiditeit. Ik denk dat de meeste van u inmiddels die conclusie ook wel zelf hebben getrokken.

Wat heb ik dan zelf in de laatste drie jaar bijgeleerd als het gaat om het beheersen van een onderneming? Vooral dat het sturen van (de financiële kant van) een onderneming nog in een veel vroeger stadium moet gebeuren dan ik altijd heb gedacht. Uiteraard is een efficiënt registratieproces en tijdige en juiste managementinformatie van groot belang. Als u echter uw resultaten wilt verbeteren dan moet u vooral aan uw organisatie werken. Tegenwoordig hoor ik mezelf steeds vaker zeggen: “Als je je cijfers wilt veranderen, moet je aan je onderneming werken.” Nu we dus uit de periode zijn van “redden wat er te redden valt”, wordt het tijd dat u kritisch naar uw organisatie gaat kijken. Vraag daar bij voorkeur vreemde ogen bij, want van enige bedrijfsblindheid hebben wij allemaal wel last. Het voert te ver om dit in een column uit te werken, maar ik wil u wel met twee vragen op weg sturen:

  • Wat is het plan?
  • Welke talenten zijn er?

Wat is het plan?

U heeft het misschien in uw hoofd, maar deelt u dat ook met uw organisatie? Als u dat niet doet, heeft u dan reële verwachtingen van de inzet van uw mensen? Helaas zie ik heel vaak dat er geen plan is. Niet voor de komende jaren, niet voor het komende jaar, niet voor de komende maand en zelfs niet voor de komende week. Dan is er dus ook geen sprake meer van ondernemen, maar dan overkomt het u. Maak eens een plan en doe dat samen met een deel van uw medewerkers. Dat kan heel praktisch en zonder dikke rapporten, maar schrijf het uiteindelijk wel op en maak het bekend. Vervolgens dient dit als kapstok voor de hele organisatie. Let wel, zo’n plan is niet rigide.  Natuurlijk is de langetermijnvisie niet iets wat je wekelijks moet veranderen, maar binnen de grote lijnen, moet er voldoende ruimte zijn om in te spelen op actualiteiten en om recente ervaringen om te zetten in nieuwe plannen. Oftewel op verschillende niveaus: van lange termijn tot aan korte termijn. Dit vraagt een bepaalde structuur van werken, maar daar schrijf ik misschien later nog weleens over.

Welke talenten zijn er?

Als u dan met uw mensen de plannen van de onderneming gaat benoemen, kijk dan ook eens welke talenten er in uw organisatie (onbenut) beschikbaar zijn. Hoe vaak gebeurt het niet dat werknemers naar een andere werkgever vertrekken, omdat zij daar kunnen door ontwikkelen? Hoe mooi zou het zijn als deze mensen bij u blijven en uw onderneming naar een hoger plan helpen. Ziet u de kansen en geeft u de ruimte? Veel ondernemers helaas niet en dat is in deze periode waarin goede mensen weer schaars worden erg zonde.

Enfin, ik heb u hopelijk op een paar punten aan het denken gezet. Geniet van de vakantietijd en denk eens over de onderwerpen na aan de rand van het zwembad, onder het genot van..